VIGTIGT - VI LEJER KUN UD TIL KUNDER I VESTSJÆLLAND
Skarridsøgade 39 B 4450 Jyderup
59 25 10 99

Persondata

Kære kunde

​​Vedrørende: Persondataforordningen

Vi kontakter dig for at oplyse dig om, at vi i forbindelse med din lejekontrakt af emner hos EL 99 ApS, har registret oplysninger.

​​Hermed nærmere information om behandlingen af dine personoplysninger:

​​Dine oplysninger bliver opbevaret hos EL 99 ApS i henhold til den europæiske data-beskyttelsesforordning samt nationale databeskyttelsesregler.

Som led i vores formidling behandler vi følgende oplysninger om dig:

​-​Navn, adresse, telefonnummer, mail, CPR nummer.

​Vi tillader os at tage kontakt senere med relevante markedsføringstilbud.

Henvendelsen kan ske via mail, hvis du har oplyst mailadresse, via telefon, brev eller besøg.

Vi opbevarer herudover oplysningerne med henblik på at overholde markedsføringsloven § 10 stk. 2.

​Når EL 99 ApS opbevarer dine oplysninger med henblik på at kunne kontakte dig med forespørgsel om yderlige køb, sker dette i henhold til reglerne i markedsføringsloven kapitel 3.

​Du kan til hver en tid frabede dig at modtage henvendelser vedrørende forespørgsel om køb af yderligere markedsføring ved at kontakte EL 99 ApS på e-mail.

​EL 99 ApS info@el99.dk telefon 59251099

​​EL 99 ApS vil beholde dine oplysninger, indtil du frabeder dig yderligere henvendelser vedrørende køb eller leje.

Dine rettigheder:

​EL 99 ApS skal samtidig oplyse dig om, at du i henhold til databeskyttelsesforordningens kapitel 3, har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har ligeledes ret til at få berigtiget oplysninger om dig, hvis disse viser sig at være ukorrekte. Du har herudover i visse tilfælde ret til at få slettet eller begrænset behandlingen af dine oplysninger, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

​Du har desuden ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med én måde, vi behandler dine personoplysninger.

​Med venlig hilsen

​EL 99 ApS​

envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram